Informacje og├│lne

Aktualnie so³tysem wsi jest pani Franciszka Jarosz , która sprawuje tê funkcjê od roku 1984 z przerw± pomiêdzy rokiem 1994-1999, gdy so³tysem by³ pan Jacek Drzy¿d¿yk.

W Radzie So┬│eckiej zasiadaj┬▒:

  • Bogus┬│aw Bartula
  • Henryk Borkowski
  • Roman Kurzak
  • Adam Matyja
  • Jan Momot
Rada So┬│ecka co roku boryka si├¬ z brakiem niewystarczaj┬▒cych funduszy, kt├│re potrzebne s┬▒, opr├│cz zwyk┬│ych wydatk├│w, na odnowienie chodnika przez wie┬Â, zakup nowych lamp o┬Âwietleniowych, nadanie ulic┬▒ nazw, doko├▒czenie remontu Domu Ludowego, kt├│ry s┬│u┬┐y do organizowania: przyj├¬├Ž weselnych (bli┬┐sze informacje u F. Jarosz), zebra├▒, zabaw, oraz jest siedzib┬▒ OSP Podolsze.
W ci±gu tych wszystkich lat nast±pi³y du¿e zmiany w naszej wsi. Podolsze ca³y czas siê rozwija, warunki ¿yciowe s± zadowalaj±ce, wszystkie domostwa s± zaopatrzone w wodê, gaz, energiê elektryczn±, kanalizacje, wszyscy chêtni maj± telefony, a ok 15% mieszkañców ma ju¿ sta³y dostêp do internetu.
Na terenie naszej miejscowo┬Âci powsta┬│a nowoczesna oczyszczalnia ┬Âciek├│w, b├¬d┬▒ca inwestycj┬▒ trzech gmin: Zatora, Babic i Wieprza. Niestety zosta┬│a ona w roku 2001 bardzo powa┬┐nie uszkodzona podczas powodzi, ale na dzie├▒ dzisiejszy ju┬┐ jest w pe┬│ni sprawna. W roku 2004 oczyszczalnia przechodzi kolejne problemy zwi┬▒zane z wycofaniem si├¬ gminy Wieprz.
12 maja 2003 uroczy┬Âcie oddano do u┬┐ytku stopie├▒ wodny "Smolice", kt├│ry stanowi ostatni element drogi wodnej o d┬│ugo┬Âci 92 km przeznaczonej dla barek o ┬│adowno┬Âci dochodz┬▒cej do tysi┬▒ca ton, pozwalaj┬▒cej na podj├¬cie przewoz├│w masowych z rejonu O┬Âwi├¬cimia do Skawiny i Krakowa w ilo┬Âci oko┬│o dw├│ch milion├│w ton rocznie. W sk┬│ad stopnia Smolice wchodzi jaz sektorowy i wielkogabarytowa ┬Âluza usytuowana na 2-kilometrowym kanale ┬┐eglugowym. Przekazany stopie├▒ wodny ma d┬│ug┬▒ histori├¬ budowy, bo a┬┐ od 1976 roku. Honory gospodarza pe┬│ni┬│ Tadeusz Litewka, dyrektor Regionalnego Zarz┬▒du Gospodarki Wodnej w Krakowie, a uroczysto┬Â├Ž zaszczyci┬│ sw┬▒ obecno┬Âci┬▒ minister Czes┬│aw ┬Žleziak. Po uroczysto┬Âci otwarcia odby┬│ si├¬ rejs statku z oficjelami, kt├│ry rozpocz┬▒┬│ sezon ┬┐eglugowy 2003 roku na trasie O┬Âwi├¬cim- Krak├│w.
Copyright © by Podolsze.pl 2002 - 2017
Wszelkie prawa zastrze┐one