Historia OSP Podolsze

Inicjatywa do za³o¿enia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Podolszu wysz³a z gminy Podolsze, zw³aszcza od ówczesnego naczelnika gminy p. Jana Kotaska. Statut Stra¿y zatwierdzi³o c. k. Namiestnictwo we Lwowie. W dniu 1. Lipca 1907r. nast±pi³o zorganizowanie Stra¿y, która sk³ada³a siê z 30 cz³onków czynnych i 13 wspieraj±cych. Prezesem Stra¿y obrano p. Jana Kotaska. Naczelnikiem by³ p. Andrzej Momot, a po jego rezygnacji zosta³ p. Józef Momot.

Rozw├│j Stra┬┐y

Stra┬┐nic├¬ wybudowa┬│a gmina kosztem 1200 Kor. w 1907r. R├│wnie┬┐ sikawk├¬, beczkow├│z, mundury sukienne, he┬│my i uzbrojenie ufundowa┬│a gmina. Z kasy stra┬┐ackiej zakupiono mundury ├Žwiczebne. Natomiast czapk├¬ zakupi┬│ sobie ka┬┐dy stra┬┐ak. Dnia 22 wrze┬Ânia 1910r Stra┬┐ wpisano w poczet Stra┬┐y Zwi┬▒zkowych i przydzielono do I. Zwi┬▒zku okr├¬gowego w Wadowicach. W roku 1923 zrezygnowa┬│ z godno┬Âci prezesa p. Jan Kotasek, i obrano jego nast├¬pc┬▒ p. W┬│adys┬│awa Wichmana kierownika szko┬│y. W dniu 11 listopada 1923r. mianowano p. Jana Kotaska cz┬│onkiem honorowym Stra┬┐y za jego energiczn┬▒ i owocn┬▒ prac├¬ dla dobra i rozwoju Stra┬┐y. W dniu 3 kwietnia 1924r. zg┬│oszono przyst┬▒pienie do Zwi┬▒zku Stra┬┐y Po┬┐arnych Wojew├│dztwa Krakowskiego. Zwi┬▒zek Stra┬┐y Po┬┐arnych Wojew├│dztwa Krakowskiego w dniu 11 pa┬╝dziernika 1924r przyzna┬│ dyplomy i znaki za wys┬│ug├¬ lat 15.

Starania o sztandar

Rozpocz├¬cie stara├▒ o sztandar uchwalono w dniu 11 listopada 1923r. na posiedzeniu Wydzia┬│u Stra┬┐y Po┬┐arnej. Na ten cel zorganizowano w lipcu 1924r. festyn, kt├│ry przyni├│s┬│ dochodu 392z┬│. 64gr.Datki od mieszka├▒c├│w gminy wynios┬│y 124z┬│ 75gr. Od rodak├│w z Ameryki, otrzymano za po┬Ârednictwem p. J├│zefa A. z Buffalo 178z┬│. 85gr. K├│┬│ko Rolnicze w Podolszu wyp┬│aci┬│o 100z┬│, a Rada Gminna 400z┬│. W dniu 7 maja 1925r. zam├│wiono sztandar u p. Konstantego Witkowskiego w Krakowie za cen├¬ 1300z┬│. 21 lipca 1925r. przywieziono sztandar z Krakowa. Sztandar wykonany z mory francuskiej na tle amarantowym wyhaftowany Orze┬│ Polski, a na tle bia┬│ym ┬Âw. Florian, jak na fotografii. Obszyty z┬│otymi fr├¬dzlami. Rozes┬│ano 340 gwo┬╝dzi do w┬│adz, instytucji i poszczeg├│lnych os├│b.
W dniu 2 sierpnia 1925r. odby┬│o si├¬ po┬Âwi├¬cenie sztandaru. O godz. 9:45 poch├│d ruszy┬│ do Zatora. Na go┬Âci├▒cu w pobli┬┐u figury Matki Boskiej nast┬▒pi┬│o zdj├¬cie przez p. Farug├¬.
Sumê uroczyst± odprawi³ ks. Baran, któremu us³ugiwa³o 2 stra¿aków z Zatora. Na stole ustawionym w prezbiterium le¿a³ sztandar Stra¿y z Podolsza, a wokó³ sztandary Stra¿y z Monowic, Piotrowic, Spytkowic, W³osienicy, Zatora i Ko³a M³odzie¿y ze Spytkowic.
Po nabo┬┐e├▒stwie nast┬▒pi┬│o po┬Âwi├¬cenie sztandaru kt├│rego dokona┬│ ks. kanonik Walkosz Jakub. Ojcami chrzestnymi byli: hr. Adam Potocki, Emilowa Groellowa, burmistrz miasta Zator Piotr Pluta, Janowie Billikowie, Antoniowie Zieli├▒scy, Janowie Drzy┬┐d┬┐ykowie, Janowie Kotaskowie. Ze stopni o┬│tarza wyg┬│osi┬│ podnios┬│e przem├│wienie ks. Walkosz. Przed wbijaniem gwo┬╝dzi nast┬▒pi┬│o zdj├¬cie fotograficzne kt├│rego dokona┬│ sier┬┐ant z pu┬│ku kolejowego z Krakowa dla tygodnika ilustrowanego "┬Žwiatowida".
Nast├¬pnie przyst┬▒piono do wbijania gwo┬╝dzi. Pierwszy gw├│┬╝d┬╝ wbi┬│ ks. Walkosz nast├¬pnie ojcowie chrzestni i inni go┬Âcie, przy czym sk┬│adano datki. Datki te wynios┬│y 1176z┬│. 80gr. Podczas wbijania przygrywa┬│y orkiestry. Nast├¬pnie ustawi┬│y si├¬ Stra┬┐e do defilady. Defilada odby┬│a si├¬ przed sztandarami, ustawionymi przed Magistratem. Po defiladzie udano si├¬ do Podolsza. Niestety nag┬│a ulewa zepsu┬│a dalszy punkt programu. Miejscowa Stra┬┐ przyjmowa┬│a go┬Âci skromnym przyj├¬ciem. W sali szkolnej odby┬│ si├¬ obiad, w kt├│rym wzi├¬li udzia┬│ reprezentanci okolicznych gmin, Stra┬┐y i inni.
Po obiedzie rozpocz├¬┬│y si├¬ ta├▒ce na sali szkolnej. Poloneza prowadzi┬│ p. Wichman. Zabawa Trwa┬│a do p├│┬│nocy. Go┬Âcie rozjechali si├¬ w mi┬│ym nastroju i z pe┬│nym zadowoleniem sp├¬dzonego dnia. Festyn nie odby┬│ si├¬, z powodu ulewy, kt├│ra spowodowa┬│a drugi wylew Skawy i Wis┬│y.
Tak wi├¬c Stra┬┐, dzi├¬ki swoim wysi┬│kom i ofiarno┬Âci ludno┬Âci dosz┬│a do posiadania sztandaru.

Po┬Âwi├¬cenie sikawki

W roku 1926 rozpocz├¬to starania do zdobycia sikawki dwuko┬│owej, przeno┬Ânej. W celu zdobycia funduszy zwr├│cono si├¬ wi├¬c do Polskiej Dyrekcji Wzajemnych Ubezpiecze├▒ w Warszawie. Dzi├¬ki poparciu Inspektoratu Po┬┐arnictwa na Wojew├│dztwo Krakowskiego otrzymano sikawk├¬ przeno┬Ân┬▒ nr. 211 "Hydropol" ze zwijad┬│em i dr┬▒┬┐kami, 1 pr┬▒dnice, 3 m w├¬┬┐a ss┬▒cego, 15 m w├¬┬┐a pr┬▒dowego i inne drobne przybory. Dnia 30 kwietnia 1926 odebrano j┬▒ ze stacji w Zatorze za op┬│at┬▒ frahta 15 gr. Rada Gminna, kt├│ra sprawi┬│a podwozie i w├¬┬┐a. Dnia 9 czerwca 1926 otrzymali┬Âmy 20 m pr┬▒dowego. W dniu 6 lipca 1926 by┬│o ju┬┐ gotowe podwozie. Dnia 8 sierpnia 1926 odby┬│o si├¬ uroczyste po┬Âwi├¬cenie sikawki. Przed remiz┬▒ umieszczono sikawk├¬. O godz. 4:00 zebra┬│a si├¬ Rada Gminna, ustawi┬│y si├¬ korpusy Stra┬┐y z W┬│osienicy, Przeciszowa, Podolsza i delegacja Stra┬┐y z Za tora. Plac zaj├¬li tutejsi mieszka├▒cy.
Nadjecha┬│ ks. Jan Baran z Zatora i dokona┬│ po┬Âwi├¬cenia, poczym wyg┬│osi┬│ okoliczno┬Âciow┬▒ mow├¬. Nast├¬pnie przem├│wi┬│ prezes Stra┬┐y z Podolsza W┬│adys┬│aw Wichman, podzi├¬kowa┬│ serdecznie miejscowej Radzie Gminnej i zaprosi┬│ zebranych na festyn.

Po┬Âwi├¬cenie nowej Remizy Stra┬┐ackiej i uroczysto┬Â├Ž 50 lecia za┬│o┬┐enia w Podolszu Ochotniczej Stra┬┐y Po┬┐arnej Rok 1907 - Rok 1957 50 lecie O.S.P. Podolsze

9 czerwca 1957r. odby┬│y si├¬ dwie uroczysto┬Âci, po┬Âwi├¬cenie nowej Remizy i 50 lecie za┬│o┬┐enie Oddzia┬│u Ochotniczej Stra┬┐y Po┬┐arnej. Uroczysto┬Â├Ž odby┬│a si├¬ na placu przed remizami. Obok starej remizy by┬│ ustawiony pi├¬kny o┬│tarz polowy. Na t┬▒ uroczysto┬Â├Ž przyby┬│y Stra┬┐e Po┬┐arne z okolicznych wiosek oraz z Zatora jak r├│wnie┬┐ olbrzymia ilo┬Â├Ž zaproszonych go┬Âci.
Remiz├¬ po┬Âwi├¬ci┬│ Ks. dziekana Jajko, kt├│ry wyg┬│osi┬│ okoliczno┬Âciowe przem├│wienie. Nast├¬pnie wyst┬▒pi┬│ Obyw. Wanat Jan prosz┬▒c wszystkich o uczczenie zmar┬│ych cz┬│onk├│w trzy minutowym milczeniem, podczas kiedy orkiestra gra┬│a Hymn w Mogile Ciemnej.
Po referacie nast┬▒pi┬│o uroczyste przeci├¬cie wst├¬gi symbolicznej przez Komendanta powiatowego i otwarcie nowej remizy. Nast├¬pnie odby┬│y si├¬ zdj├¬cia fotograficzne oddzia┬│├│w i ca┬│ej uroczysto┬Âci p├│┬╝nej wbijanie gwo┬╝dzi do tarczy symbolicznej i zapisywanie cz├¬┬Âciowo do Ksi├¬gi Pami┬▒tkowej a nast├¬pnie przemarsz na boisko ku szkole gdzie odby┬│o si├¬ ma┬│e przyj├¬cie wszystkich przyby┬│ych Stra┬┐y oraz go┬Âci i zabawa taneczna do bia┬│ego rana.

Z uroczysto┬Âci przekazania "Domu Ludowego w Podolszu" w dniu 26. XII. 1960r.

W dniu 26. XII. 1960r. odby┬│o si├¬ uroczyste przekazanie do u┬┐ytku Publicznego nowo wybudowanego Domu Ludowego w Podolszu, uroczysto┬Â├Ž zorganizowana zosta┬│a pod egid┬▒ miejscowego Ko┬│a O.S.P. w Podolszu. Uroczysto┬Â├Ž odby┬│a si├¬ przy wype┬│nionej sali licznie przyby┬│ych go┬Âci, oraz miejscowej ludno┬Âci.
Uroczysto┬Â├Ž rozpocz├¬┬│a si├¬ o godz. 14-tej. Otwarcia uroczysto┬Âci dokona┬│ Ob. Adamski Prezes miejscowego Ko┬│a O.S.P. Okoliczno┬Âciowe przem├│wienie z ramienia wsi, wyg┬│osi┬│ r├│wnie┬┐ Ob. Adamski podkre┬Âlaj┬▒c ogromny wysi┬│ek ludzi kt├│rzy podj├¬li si├¬ budowy tak okaza┬│ego budynku, kt├│ry b├¬dzie s┬│u┬┐y┬│, w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, mieszka├▒com ca┬│ej wsi, tak m┬│odzie┬┐y jak i starszym, a nast├¬pnie z┬│o┬┐y┬│ serdeczne podzi├¬kowania wszystkim tym, kt├│rzy w mniejszej lub wi├¬kszej mierze przyczynili si├¬ przy budowie Domu Ludowego. Nast├¬pnie odby┬│o si├¬ uroczyste wr├¬czenie kluczy nowo wybudowanego Domu, so┬│tysowi wsi Ludwikowi D. oraz wr├¬czono odznacze├▒ kilkoma Druhom Stra┬┐y, za wys┬│ug├¬ lat, po wpisaniu si├¬ obecnych do Ksi├¬gi Pami┬▒tkowej, rozpocz├¬┬│a si├¬ og├│lna zabawa taneczna.

Tekst na podstawie Kroniki OSP Podolsze

Copyright © by Podolsze.pl 2002 - 2017
Wszelkie prawa zastrze┐one