Informacje

Aktualnie w podolsza├▒skiej stra┬┐y jest:
 • 36 stra┬┐ak├│w ochotnik├│w
 • 10 cz┬│onk├│w M┬│odzie┬┐owej Dru┬┐yny Po┬┐arniczej w wieku 12 - 15 lat
 • 7 cz┬│onk├│w M┬│odzie┬┐owej Dru┬┐yny Po┬┐arniczej w wieku 16 - 18 lat
 • 2 cz┬│onk├│w wspieraj┬▒cyh
S┬▒ to osoby nale┬┐┬▒ce do stra┬┐y z pokolenia na pokolenie, ich pradziadkowie j┬▒ za┬│o┬┐yli. Nasi stra┬┐acy cho├Ž nie s┬▒ wyposa┬┐eni jak jednostki zawodowe zawsze ruszaj┬▒ z pomoc┬▒ potrzebuj┬▒cym, niejednokrotnie wspieraj┬▒c jednostki zawodowe, brali r├│wnie┬┐ czynny udzia┬│ w akcjach oraz w usuwaniu skutk├│w ostatnich powodzi, uszczelniaj┬▒c wa┬│y, wypompowywuj┬▒c wod├¬ z zalanych dom├│w oraz teren├│w, wsp├│┬│pracowali r├│wnie┬┐ ze stra┬┐┬▒ niemieck┬▒, kt├│ra przyby┬│a do gminy aby pom├│c naszym jednostkom.

Stra¿acy oprócz gaszenia po¿arów, wystêpuj± corocznie w zawodach stra¿ackich, cz³onkowie MDP jak i równie¿ uczniowie szko³y podstawowej,bior± udzia³ w Turnieju Wiedzy Po¿arniczej, gdzie corocznie cz³onkowie MDP zajmuj± pierwsze miejsca na szczeblu gminnym.

Na wyposa¿eniu Jednostki OSP Podolsze sk³ada siê:
 • 2 - motopompy PO-5
 • 1 - pompa szlamowa Honda WT-30X
 • w├¬┬┐e t┬│oczne W-75 i W-52
 • w├¬┬┐e ssawne W-110
 • 6 komplet├│w mundur├│w bojowych USP
 • 10 komplet├│w mundur├│w koszarowych
 • oraz samoch├│d po┬┐arniczy GLM "┬»uk"
W Zarz┬▒dzie OSP zasiadaj┬▒:
 • Drzy┬┐d┬┐yk Jacek - Prezes
 • Adam Matyja - Naczelnik - Wiceprez.
 • Wanat Antoni - Sekretarz
 • Borkowski Henryk - Skarbnik
 • Rados┬│aw Momot - Z-ca Naczelnika
 • Jerzy Momot
 • Leszek Drzy┬┐d┬┐yk
 • Szymon Matyja
 • Roman Hruby
oraz Komisja Rewizyjna:
 • Brandys Kazimierz - Przewodniczacy
 • Krzysztof Momot
 • Krzysztof Masialski
W wyniku dzia┬│a├▒ podczas lipcowej powodzi 2001 r. cz├¬┬Â├Ž sprz├¬tu i wyposa┬┐enia uleg┬│a zniszczeniu. Z uwagi na niewystarczaj┬▒cy bud┬┐et w obecnej chwili jednostka nie mo┬┐e sprosta├Ž zakupom nowego sprz├¬tu (samoch├│d po┬┐arniczy ┬Âredni) oraz wykonania niezb├¬dnych prac remontowych remizy oraz stra┬┐nicy.
Copyright © by Podolsze.pl 2002 - 2017
Wszelkie prawa zastrze┐one