Turystyka i wypoczynek

Podolsze i okolice s┬▒ atrakcyjnym miejscem sobotnio-niedzielnego wypoczynku mieszka├▒c├│w ┬Žl┬▒ska i Krakowa. Cisza, spok├│j, du┬┐o zieleni i rybne wody Skawy przyci┬▒gaj┬▒ amator├│w k┬▒pieli i w├¬dkowania. Liczne trasy spacerowe nad Skaw┬▒, w┬Âr├│d zaro┬Âli wikliny, tataraku siedlisk ptactwa wodnego, mi├¬dzy innymi: czapli, kormoran├│w, ┬│ab├¬dzi stanowi┬▒ oaz├¬ dla wszystkich szukaj┬▒cych ciszy i spokoju.
Na terenie naszej miejscowo┬Âci znajduj┬▒ si├¬ liczne kompleksy staw├│w rybnych, nale┬┐┬▒cych do Rybackiego Zak┬│adu Do┬Âwiadczalnego Instytutu Rybactwa ┬Žr├│dl┬▒dowego w Olsztynie, kt├│re nale┬┐┬▒ do gospodarstwa rybackiego Przyr├¬b, wraz ze stawami w Zatorze, Przeciszowie i Lesie. Opr├│cz Przyr├¬bu jest jeszcze gospodarstwo rybne na Bugaju oraz w Spytkowicach. Kompleks tych staw├│w jest drugim w Polsce pod wzgl├¬dem wielko┬Âci, po okolicach Milcza. ┬ú┬▒cznie maj┬▒ one oko┬│o 1300 ha powierzchni, w oko┬│o 200 stawach, w kt├│rych jest prowadzona hodowla (g┬│├│wnie karpia konsumpcyjnego) i do┬Âwiadczenia nad rybami s┬│odkowodnymi (w Laskowej).
Do najwi├¬kszych z Podolsza├▒skich staw├│w nale┬┐┬▒: Pilawa (73 ha) i Leliwa (59,3 ha), kt├│rych nazwy przypominaj┬▒ herby dawnych w┬│a┬Âcicieli.
Miejsce to r├│wnie┬┐ jest bardzo atrakcyjne dla "niedzielnych spacer├│w", oraz dla ornitolog├│w, poniewa┬┐ wre tu bujne i wrzaskliwe ┬┐ycie ptactwa wodnego. P┬│ywaj┬▒ i lataj┬▒ tysi┬▒ce kaczek w kilku gatunkach, ┬│ysek, perkoz├│w, mew, rybitw, kurek wodnych i innych. Kiedy si├¬ sko├▒czy okres ochronny niekt├│rych ptak├│w, mo┬┐na us┬│ysze├Ž lub zobaczy├Ž my┬Âliwych kt├│rzy zapobiegaj┬▒ zbyt du┬┐ym rozrostom niekt├│rych populacji ptak├│w.
Opr├│cz staw├│w hodowlanych, znajduj┬▒ si├¬ tu jeziora nale┬┐┬▒ce do Polskiego Zwi┬▒zku W├¬dkarstwa. Bardzo wiele os├│b przyje┬┐d┬┐a tutaj np. na ca┬│y weekend ze swoimi rodzinami, aby ca┬│kowicie odda├Ž si├¬ w├¬dkowaniu w ciszy i spokoju. Jezioro to jest utrzymywane w bardzo dobrym stanie co zadowoli ka┬┐dego w├¬dkarza, oraz osoby pragn┬▒ce wypoczynku. Trzeba natomiast pami├¬ta├Ž o paru rzeczach: wykupieniu karnetu u p. Szczy┬┐ycy, tel. (033) 841-25-58 (chyba ┬┐e si├¬ jest cz┬│onkiem PZW), z┬│owione ryby musz┬▒ spe┬│nia├Ž normy PZW, zachowywa├Ž si├¬ w miar├¬ cicho, a┬┐eby nie przeszkadza├Ž innym, oraz wyje┬┐d┬┐aj┬▒c nie zostawi├Ž po sobie ┬┐adnych ┬Âmieci.
Przez Podolsze biegnie ┬┐├│┬│ty Szlak Zabytk├│w Ziemi O┬Âwi├¬cimskiej, z Zatora do O┬Âwi├¬cimia, przy kt├│rym mo┬┐na spotka├Ž kilka starych, ┬│adnie zachowanych dom├│w, oraz przy jednym z nich specyficznie wygi├¬te drzewo, b├¬d┬▒ce pod ochron┬▒.
Niestety w Podolszu nie ma ┬┐adnej bazy noclegowej, ale je┬┐eli kto┬ lubi spa├Ž w namiocie, to w okresie ciep┬│ych nocy, mo┬┐na swobodnie rozk┬│ada├Ž namiot w okolicach Skawy. Najbli┬┐szy nocleg pod dachem mo┬┐na znale┬╝├Ž na terenie Zatora na ul. Parkowej. Adresy sklep├│w spo┬┐ywczo - przemys┬│owych mo┬┐na znale┬╝├Ž tutaj.
Copyright © by Podolsze.pl 2002 - 2017
Wszelkie prawa zastrze┐one