Historia

Przedszkole w Podolszu powstało w dniu 1.05.1964. Znajdowało się ono w budynku prywatnym (u państwa Bercalów), wydzierżawionym na okres 5 lat przez Prezydium G.R.N, gdzie zajmowało cztery sale, przedpokój i werandę, w której mieściła się szatnia, magazyn i ubikacja.

Przedszkole nie posiadało własnego budżetu, co sprawiło, że budynek musiał być wykończony w czynie społecznym przez miejscową ludność, oraz przy dużym wkładzie pracy przewodniczącego G.R.N Edwarda Jarosza. Zostały założone i wymalowane podłogi, urządzona kuchnia, a także wymurowany magazyn.
Było to przedszkole jedno oddziałowe 9-godzinne, do którego ogółem uczęszczało 37 dzieci z 92 zgłoszonych. Cześć dzieci z powodu braku miejsca nie została przyjęta. Ilość miejsc w przedszkolu była niewystarczająca w stosunku do potrzeb wsi i zachodziła konieczność budowy dwu oddziałowego przedszkola. Dyrektorką przedszkola była Zofia Słomka.
Jeden z pierwszych zanotowanych wpisów w kronice przedszkola z „Uroczystości choinkowej w naszym Przedszkolu”:
„Dnia 6.I.1965 została zorganizowana Uroczystość Choinkowa w naszym Przedszkolu. Dzieci oczekiwały tej uroczystości z dużą niecierpliwością. Przygotowały tańce, piosenki oraz inscenizację pt. „Bajka Zimowa”.
„Uroczystość ta została zorganizowana w Domu Ludowym. Wraz z rodzicami ustroiliśmy ładną choinkę, przygotowaliśmy kostiumiki oraz dekoracje. Przygotowane były również upominki dla dzieci w postaci słodyczy. Sala była wypełniona po brzegi rodzicami. Po krótkim wstępie nagrodzonym hucznymi brawami rodziców, dzieci tańczyły przy akordzie poleczki, walczyka oraz korowody.
Następnie dostały dzieci słodycze. Wraz z rodzicami zrobiły sobie szereg zdjęć pamiątkowych. Rodzicom bardzo się ta uroczystość podobała, a dzieci były również zadowolone.”
W dniu 1.09.1969 roku przedszkole zmieniło lokal. W nowym budynku była już bieżąca woda, dwie słoneczne sale zajęciowe oraz jadalnia, a na zewnątrz plac zabaw. Budynek przedszkola był dobrze usytuowany, położony z dala od głównej drogi.
Przy przeprowadzce pomagali chętni rodzice. Przedszkole zostało otwarte dnia 15.09.1969 r. z udziałem przewodniczącego G.R.N Stanisława Mąsiorskiego.
Z kroniki można również dowiedzieć się, że przedszkole służyło nie tylko najmłodszym mieszkańcą Podolsza, ale również… „Na życzenie rodziców, wspólnie z komitetem został zorganizowany w dniu 18.01.1971 r. wieczorek. Przy kawie i ciastkach przyjemnie upływał czas. Do tańca przygrywała orkiestra składająca się z rodziców grających na instrumentach. Wszystkim uczestnikom dopisywał humor i bawiono się wesoło i kulturalnie. Rodzice proponowali by takie udane spotkania urządzać częściej.”
Dnia 5.07.1984, na prośbę dyr. Z. Słomki przeprowadzono prace modernizacyjne polegające na ociepleniu budynku oraz wykonaniu wylewki cementowej na strychu. Prace te w całości były wykonywane przez rodziców, którzy chętnie ofiarowywali swoją pomoc. Czynności te przyczyniły się do poprawy stanu BHP przedszkola oraz wpłynęły na lepsze docieplenie budynku. Na zebraniu ogólnym rodziców, dyr. Z. Słomka w imieniu dzieci i pracowników przedszkola podziękowała tym rodzicom, którzy aktywnie uczestniczyli w czynie społecznym, panu: W. Dziwakowi, J. Kciukowi, A. Polankowi, Brzeźniakowi, Jargusowi, Jurce, Jaroszowi.
W roku 1989 budynek, w którym konieczne było wykonanie niezbędnych prac remontowych, został wykupiony przez Radę Miasta i Gminy w Zatorze od prywatnego właściciela za cenę 10 mln zł. Budynek ten przez te wszystkie lata funkcjonował dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców, pracowników przedszkola i ich rodzin. W roku 1993 został on jeszcze raz rozbudowany.
W dniu 22.06.1991 roku na uroczystości zakończenia roku w przedszkolu została pożegnana długoletnia dyrektorka Zofia Słomka, a od dnia 01.09.1991 nową dyrektorką została Bożena Jezierska.

Teks przygotowany na podstawie kroniki przedszkola prowadzonej przez panie dyr. Z. Słomka i dyr. B. Jezierską

Pozostałe zdjęcia historyczne zdjęcia związane z przedszkola znajdują się tutaj.