Historia

Inicjatywa do założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Podolszu wyszła z gminy Podolsze, zwłaszcza od ówczesnego naczelnika gminy p. Jana Kotaska. Statut Straży zatwierdziło c. k. Namiestnictwo we Lwowie. W dniu 1. Lipca 1907r. nastąpiło zorganizowanie Straży, która składała się z 30 członków czynnych i 13 wspierających. Prezesem Straży obrano p. Jana Kotaska. Naczelnikiem był p. Andrzej Momot, a po jego rezygnacji został p. Józef Momot.

Rozwój Straży

Strażnicę wybudowała gmina kosztem 1200 Kor. w 1907r. Również sikawkę, beczkowóz, mundury sukienne, hełmy i uzbrojenie ufundowała gmina. Z kasy strażackiej zakupiono mundury ćwiczebne. Natomiast czapkę zakupił sobie każdy strażak. Dnia 22 września 1910r Straż wpisano w poczet Straży Związkowych i przydzielono do I. Związku okręgowego w Wadowicach. W roku 1923 zrezygnował z godności prezesa p. Jan Kotasek, i obrano jego następcą p. Władysława Wichmana kierownika szkoły. W dniu 11 listopada 1923r. mianowano p. Jana Kotaska członkiem honorowym Straży za jego energiczną i owocną pracę dla dobra i rozwoju Straży. W dniu 3 kwietnia 1924r. zgłoszono przystąpienie do Związku Straży Pożarnych Województwa Krakowskiego. Związek Straży Pożarnych Województwa Krakowskiego w dniu 11 października 1924r przyznał dyplomy i znaki za wysługę lat 15.

Starania o sztandar

Rozpoczęcie starań o sztandar uchwalono w dniu 11 listopada 1923r. na posiedzeniu Wydziału Straży Pożarnej. Na ten cel zorganizowano w lipcu 1924r. festyn, który przyniósł dochodu 392zł. 64gr.Datki od mieszkańców gminy wyniosły 124zł 75gr. Od rodaków z Ameryki, otrzymano za pośrednictwem p. Józefa A. z Buffalo 178zł. 85gr. Kółko Rolnicze w Podolszu wypłaciło 100zł, a Rada Gminna 400zł. W dniu 7 maja 1925r. zamówiono sztandar u p. Konstantego Witkowskiego w Krakowie za cenę 1300zł. 21 lipca 1925r. przywieziono sztandar z Krakowa. Sztandar wykonany z mory francuskiej na tle amarantowym wyhaftowany Orzeł Polski, a na tle białym św. Florian, jak na fotografii. Obszyty złotymi frędzlami. Rozesłano 340 gwoździ do władz, instytucji i poszczególnych osób.
W dniu 2 sierpnia 1925r. odbyło się poświęcenie sztandaru. O godz. 9:45 pochód ruszył do Zatora. Na gościńcu w pobliżu figury Matki Boskiej nastąpiło zdjęcie przez p. Farugę.
Sumę uroczystą odprawił ks. Baran, któremu usługiwało 2 strażaków z Zatora. Na stole ustawionym w prezbiterium leżał sztandar Straży z Podolsza, a wokół sztandary Straży z Monowic, Piotrowic, Spytkowic, Włosienicy, Zatora i Koła Młodzieży ze Spytkowic.
Po nabożeństwie nastąpiło poświęcenie sztandaru którego dokonał ks. kanonik Walkosz Jakub. Ojcami chrzestnymi byli: hr. Adam Potocki, Emilowa Groellowa, burmistrz miasta Zator Piotr Pluta, Janowie Billikowie, Antoniowie Zielińscy, Janowie Drzyżdżykowie, Janowie Kotaskowie. Ze stopni ołtarza wygłosił podniosłe przemówienie ks. Walkosz. Przed wbijaniem gwoździ nastąpiło zdjęcie fotograficzne którego dokonał sierżant z pułku kolejowego z Krakowa dla tygodnika ilustrowanego „światowida”.
Następnie przystąpiono do wbijania gwoździ. Pierwszy gwóźdź wbił ks. Walkosz następnie ojcowie chrzestni i inni goście, przy czym składano datki. Datki te wyniosły 1176zł. 80gr. Podczas wbijania przygrywały orkiestry. Następnie ustawiły się Straże do defilady. Defilada odbyła się przed sztandarami, ustawionymi przed Magistratem. Po defiladzie udano się do Podolsza. Niestety nagła ulewa zepsuła dalszy punkt programu. Miejscowa Straż przyjmowała gości skromnym przyjęciem. W sali szkolnej odbył się obiad, w którym wzięli udział reprezentanci okolicznych gmin, Straży i inni.
Po obiedzie rozpoczęły się tańce na sali szkolnej. Poloneza prowadził p. Wichman. Zabawa Trwała do północy. Goście rozjechali się w miłym nastroju i z pełnym zadowoleniem spędzonego dnia. Festyn nie odbył się, z powodu ulewy, która spowodowała drugi wylew Skawy i Wisły.
Tak więc Straż, dzięki swoim wysiłkom i ofiarności ludności doszła do posiadania sztandaru.

Poświęcenie sikawki

W roku 1926 rozpoczęto starania do zdobycia sikawki dwukołowej, przenośnej. W celu zdobycia funduszy zwrócono się więc do Polskiej Dyrekcji Wzajemnych Ubezpieczeń w Warszawie. Dzięki poparciu Inspektoratu Pożarnictwa na Województwo Krakowskiego otrzymano sikawkę przenośną nr. 211 „Hydropol” ze zwijadłem i drążkami, 1 prądnice, 3 m węża ssącego, 15 m węża prądowego i inne drobne przybory. Dnia 30 kwietnia 1926 odebrano ją ze stacji w Zatorze za opłatą frahta 15 gr. Rada Gminna, która sprawiła podwozie i węża. Dnia 9 czerwca 1926 otrzymaliśmy 20 m prądowego. W dniu 6 lipca 1926 było już gotowe podwozie. Dnia 8 sierpnia 1926 odbyło się uroczyste poświęcenie sikawki. Przed remizą umieszczono sikawkę. O godz. 4:00 zebrała się Rada Gminna, ustawiły się korpusy Straży z Włosienicy, Przeciszowa, Podolsza i delegacja Straży z Za tora. Plac zajęli tutejsi mieszkańcy.
Nadjechał ks. Jan Baran z Zatora i dokonał poświęcenia, poczym wygłosił okolicznościową mowę. Następnie przemówił prezes Straży z Podolsza Władysław Wichman, podziękował serdecznie miejscowej Radzie Gminnej i zaprosił zebranych na festyn.
Poświęcenie nowej Remizy Strażackiej i uroczystość 50 lecia założenia w Podolszu Ochotniczej Straży Pożarnej Rok 1907 – Rok 1957 50 lecie O.S.P. Podolsze
9 czerwca 1957r. odbyły się dwie uroczystości, poświęcenie nowej Remizy i 50 lecie założenie Oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystość odbyła się na placu przed remizami. Obok starej remizy był ustawiony piękny ołtarz polowy. Na tą uroczystość przybyły Straże Pożarne z okolicznych wiosek oraz z Zatora jak również olbrzymia ilość zaproszonych gości.
Remizę poświęcił Ks. dziekana Jajko, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Następnie wystąpił Obyw. Wanat Jan prosząc wszystkich o uczczenie zmarłych członków trzy minutowym milczeniem, podczas kiedy orkiestra grała Hymn w Mogile Ciemnej.
Po referacie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi symbolicznej przez Komendanta powiatowego i otwarcie nowej remizy. Następnie odbyły się zdjęcia fotograficzne oddziałów i całej uroczystości późnej wbijanie gwoździ do tarczy symbolicznej i zapisywanie częściowo do Księgi Pamiątkowej a następnie przemarsz na boisko ku szkole gdzie odbyło się małe przyjęcie wszystkich przybyłych Straży oraz gości i zabawa taneczna do białego rana.

Z uroczystości przekazania „Domu Ludowego w Podolszu” w dniu 26. XII. 1960r.

W dniu 26. XII. 1960r. odbyło się uroczyste przekazanie do użytku Publicznego nowo wybudowanego Domu Ludowego w Podolszu, uroczystość zorganizowana została pod egidą miejscowego Koła O.S.P. w Podolszu. Uroczystość odbyła się przy wypełnionej sali licznie przybyłych gości, oraz miejscowej ludności.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 14-tej. Otwarcia uroczystości dokonał Ob. Adamski Prezes miejscowego Koła O.S.P. Okolicznościowe przemówienie z ramienia wsi, wygłosił również Ob. Adamski podkreślając ogromny wysiłek ludzi którzy podjęli się budowy tak okazałego budynku, który będzie służył, w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, mieszkańcom całej wsi, tak młodzieży jak i starszym, a następnie złożył serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy w mniejszej lub większej mierze przyczynili się przy budowie Domu Ludowego. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie kluczy nowo wybudowanego Domu, sołtysowi wsi Ludwikowi D. oraz wręczono odznaczeń kilkoma Druhom Straży, za wysługę lat, po wpisaniu się obecnych do Księgi Pamiątkowej, rozpoczęła się ogólna zabawa taneczna.

Tekst na podstawie Kroniki OSP Podolsze