Informacje

Koło Gospodyń Wiejskich w Podolszu powstało w 1960r. założone przez Krystynę Kciuk, która była przewodniczącą do 1970r. po niej funkcje przewodniczącej przejęła Elżbieta Walachnia, która sprawowała ją do 1974r. Następną przewodniczącą była Józefa Drzyżdżyk do roku 1976, a od 1976r. do dziś przewodniczącą KGW jest Franciszka Jarosz, sekretarzem jest Wiesława Księżarczyk, skarbnikiem Anna Kurzak, członkinie: Maria Wójcik, Maria Herma i Józefa Drzyżdżyk. Aktualnie jak i w poprzednich latach KGW liczy ok. 40 pań.
Jest to organizacja najbardziej związana z życiem wsi. We wcześniejszych latach Koło zajmowało się rozprowadzaniem kurcząt, paszy, organizowaniem konkursów, spotkań oraz wycieczek różnego typu, które były organizowane za darmo, ponieważ na ten cel były przeznaczane pieniądze z SKR-u. Obecnie KGW organizuje poczęstunki na różne spotkania m.in. na: 700-lecie miasta Zatora, 600-lecie kościoła, prymicje księży, Dzień Seniora (organizowany corocznie od 1977r), wyjazdy (np. na Węgry w 2003r., gdzie panie z KGW przygotowały 600 porcji prażonych oraz żurku reprezentując Urząd Gminy Zator) oraz dożynki, na które jest przygotowywany wieniec do kościoła.
Zarząd Koła dba również o kulturalną rozrywkę kobiet wiejskich, szczególnie zrzeszonych w KGW. Stąd częste wycieczki turystyczno- krajoznawcze m.in. do: Lichenia, Częstochowy, Warszawy (wycieczka do sejmu podczas obrad, oraz modlitwa przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki), Piekar, Kalwarii oraz na Ukrainę, Czechy, Słowacje (na ciepłe źródła). KGW również bierze czynny udział w organizowaniu imprez dobroczynnych m.in.  współorganizowało zbiórkę dla Fundacji chorego Daniela z Zatora,  zorganizowane zostały również „Andrzejki” dla dzieci z Podolsza. Zabawa ta była bardzo mile wspominana i chyba się wpisze na stałe w kalendarz imprez KGW.
W posiadaniu KGW jest pełen serwis (naczynia, talerze sztućce, lodówki, piekarniki), który jest wypożyczany na wesela, które można organizować w Domu Ludowym w Podolszu.

Tekst opracowano z pomocą pani F. Jarosz.