O stronie

Dziêkujemy za odwiedzenie witryny podolsze.pl, mamy nadziejê, ¿e spe³nia ona Pañstwa oczekiwania, a je¿eli nie, to prosimy o kontakt: admin@podolsze.pl.
Strona jest modernizowana i aktualizowana w miar├¬ naszych mo┬┐liwo┬Âci.

Archiwalne wersje strony mo┬┐na znale┬╝├Ž tutaj:

Zapraszamy do ponownych odwiedzin.

Krzysztof "Czeski" Drzy┬┐d┬┐yk & Tomasz "Topik" Jargus from Wypierowice

Serdeczne podziêkowania dla:

wsparcie techniczne:
 • Drabek D. - serwer oraz wsparcie informatyczne
 • KIK - newsy, aparat cyfrowy, zdj├¬cia, serwer
 • Bojaki - skaner
 • Pty┬ - newsy, net
 • Albercik - net
 • B. Balonek - aparat

wsparcie informacyjne:

 • P. Januszyk
 • P. Mostowik
 • J. Drzy┬┐d┬┐yk
 • R. Kurzak
 • B. Jezierska
 • F. Jarosz
 • A. Hajduk
 • L. Gw├│┬╝d┬╝ - Kurzak
 • B. Urba├▒czyk
 • M. Brandys

i dla nas samych :P

Copyright © by Podolsze.pl 2002 - 2017
Wszelkie prawa zastrze┐one