Historia

Tradycja zorganizowanej pi┬│ki no┬┐nej w Podolszu si├¬ga ko├▒ca lat czterdziestych ub. wieku. Powsta┬│ w├│wczas Ludowy Zesp├│┬│ Sportowy, kt├│ry uczestniczy┬│ w rozgrywkach do pocz┬▒tku lat sze┬Â├Ždziesi┬▒tych. Potwierdzaj┬▒ to relacje zawodnik├│w tej dru┬┐yny i zachowane fotografie, kt├│re mo┬┐na r├│wnie┬┐ zobaczy├Ž w galerii. Brak jest jednak dokument├│w dot. dzia┬│alno┬Âci naszych poprzednik├│w, ale obecny zarz┬▒d podj┬▒┬│ starania w kierunku ich odnalezienia w archiwach a by├Ž mo┬┐e jakie┬ dokument i inne zdj├¬cia zachowa┬│y si├¬ w domach cz┬│onk├│w tego zespo┬│u.
Natomiast wiemy du┬┐o o klubie po wznowieniu jego dzia┬│alno┬Âci. Ca┬│a historia klubu jest spisana przez Romana Kurzaka w kronice (ju┬┐ si├│dmy tom). Mo┬┐emy z niej dowiedzie├Ž si├¬ wiele szczeg├│┬│├│w jak daty i wyniki wszystkich mecz├│w rozegranych przez nasze dru┬┐yny, sk┬│ady, strzelc├│w bramek z minutami ich zdobycia, nazwiska s├¬dzi├│w itp. itd. a nawet, kt├│ry z zawodnik├│w mia┬│ dy┬┐ur i bra┬│ do domu stroje w celu ich wyprania. Opisane s┬▒ r├│wnie┬┐ wszystkie imprezy, w kt├│rych nasz klub bra┬│ udzia┬│ albo je organizowa┬│, szczeg├│┬│owo udokumentowany jest r├│wnie┬┐ udzia┬│ dzia┬│aczy i zawodnik├│w w pracach spo┬│ecznych na rzecz klubu. Pan Roman prowadzi kronik├¬ z i┬Âcie benedykty├▒sk┬▒ skrupulatno┬Âci┬▒. Za┬│┬▒cznikiem do kroniki jest bogata dokumentacja fotograficzna jego autorstwa. Reaktywacja zorganizowanej pi┬│ki no┬┐nej w Podolszu zacz├¬┬│a si├¬ od pan├│w Kazimierza Drzy┬┐d┬┐yka, Mariusza Makucha oraz Lecha K├¬dzierskiego, (dwaj ostatni za ┬┐onami przybyli w nasze strony i postanowili o┬┐ywi├Ž podolsza├▒sk┬▒ m┬│odzie┬┐, a ┬┐e obaj grali w pi┬│k├¬ no┬┐n┬▒, wi├¬c nie by┬│o wielkich waha├▒, jak┬▒ dyscyplin├¬ sportow┬▒ wybra├Ž).
W roku 1984 zacz├¬to starania, maj┬▒ce na celu uzyskanie grunt├│w pod nowe boisko, (poniewa┬┐ stare dawno ju┬┐ nie istnia┬│o), najlepszym miejscem okaza┬│ si├¬ teren mi├¬dzy wa┬│ami, na lewym brzegu Skawy. Zosta┬│ on podarowany przez Sp├│┬│k├¬ Pastwiskow┬▒, na rzecz gminy z wykorzystaniem pod teren rekreacyjno - sportowy. Ale od uzyskania ziemi do boiska by┬│a d┬│uga droga, poniewa┬┐ teren by┬│ nier├│wny i obro┬Âni├¬ty zaro┬Âlami. Dzi├¬ki staraniom Romana Kurzaka, ziemia zosta┬│a nawieziona z teren├│w Krakowskiego Zak┬│adu Eksploatacji Kruszywa oddzia┬│ w "Podolszu Nowym", gdzie zalega┬│a wielkimi ha┬│dami. Przywieziono przez koryto Skawy ok. 180 tzw. zgarniarek (pojemno┬Âciowo s┬▒ wi├¬ksze od samochodu ci├¬┬┐arowego), po czym teren r├│wnano. Po pewnym okresie w czynie spo┬│ecznym (chcieliby┬Âmy zaznaczy├Ž, ┬┐e wszystkie prace wykonywane by┬│y w czynie spo┬│ecznym) panowie: J├│zef Augustyniak, Ryszard Ka├▒kowski, J├│zef Le┬Âniak nawie┬╝li jeszcze 21 wywrotek ziemi. Nast├¬pnie ca┬│y teren wyr├│wnano, oraz wykoszono zaro┬Âla na wale przeciwpowodziowym przylegaj┬▒cym do boiska. R├│wnie┬┐ na pro┬Âb├¬ dzia┬│aczy przysz┬│y dzieci z pobliskiej szko┬│y, aby wyzbiera├Ž kamienie. Na zasianie ca┬│ego terenu zu┬┐yto 10 kg trawy. Materia┬│y na bramki LZS otrzyma┬│ za spraw┬▒ Lecha K├¬dzierskiego od KWK "Piast" z Bierunia Nowego. Teraz tylko koszenie i piel├¬gnacja trawy i boisko by┬│o gotowe.
Pieni┬▒dze na zakup sprz├¬tu tj. stroj├│w, but├│w, siatek na bramki, pi┬│ek, itp. Zesp├│┬│ otrzyma┬│ od Rady Narodowej Miasta i Gminy w Zatorze z nadwy┬┐ki bud┬┐etowej. Pierwsze jednak mecze oficjalne rozgrywali┬Âmy na boisku w Zatorze, kt├│re przygotowywali do mecz├│w nasi zawodnicy i dzia┬│acze.

W pierwszym Zarz┬▒dzie LZS Podolsze wybranym w dniu 18.07.1986 zasiadali:

 • Mariusz Makuch - Przewodnicz┬▒cy
 • Lech K├¬dzierski - Z-ca Przewodnicz┬▒cego
 • Jan Piasecki - Skarbnik
 • Marceli Polanek - Sekretarz
 • Piotr Nykiel - Cz┬│onek Zarz┬▒du

By┬│a r├│wnie┬┐ Komisja Rewizyjna w sk┬│ad kt├│rej wchodzili:

 • Kazimierz Drzy┬┐d┬┐yk - Przewodnicz┬▒cy
 • Wies┬│aw Butlak - Cz┬│onek komisji
 • Adam Piasecki - Cz┬│onek komisji
Meczem inauguracyjnym w 1986 r. by┬│ mecz towarzyski z LZS Jankowice wygrany 3:0. Pierwszym trenerem by┬│ Marian "Maciek" D┬▒browa z O┬Âwi├¬cimia chocia┬┐ na pocz┬▒tku przez jaki┬ czas zesp├│┬│ funkcjonowa┬│ bez formalnego trenera. Pierwszy oficjalny mecz odby┬│ si├¬ w dn. 17 08 1986 r. i w ramach rozgrywek o puchar Polski spotkali┬Âmy si├¬ z Piotrowicami wygrywaj┬▒c 4-3 (3-1) a pierwsz┬▒ bramk├¬ dla naszych barw strzeli┬│ ( samob├│jcza) obro├▒ca Piotrowic, ale kolejne ju┬┐ strzelili nasi: Andrzej Wrona i Robert G├│rny a zwyci├¬sk┬▒ Mariusz Makuch. W tym meczu grali jeszcze: Lech K├¬dzierki, Pawe┬│ ┬Žwi├¬cicki, Jerzy Kluska, Piotr Nykiel, W┬│adys┬│aw Dziwak, Wies┬│aw Butlak, Miros┬│aw Szewczyk, Adam Kurzak i Miros┬│aw Maj. Opr├│cz nich tej jesieni w juniorach i seniorach wyst├¬powali r├│wnie┬┐: Bogus┬│aw Adamski, Dariusz Brandys, Jerzy Glanowski, Karol Halbina, Zbigniew Halbina, Zbigniew Hruby, Krzysztof Kluska, S┬│awomir Kluska, Artur Matusyk, Janusz Momot, Leszek Polanek, Marceli Polanek, Ferdynand Sajdak, Kazimierz Skwarczy├▒ski, Bogus┬│aw Wawro, J├│zef W├¬drzyk, Grzegorz Wicher, Leszek W├│jcik. W pierwszym sezonie 1986/87 w rozgrywkach o mistrzostwo klasy "C" niestety naszym zawodnikom nie wiod┬│o si├¬ najlepiej, na 12 spotka├▒ uda┬│o im si├¬ wygra├Ž 2. Na zako├▒czenie rozgrywek nasi zawodnicy dostali dyplom "fair play" za mijaj┬▒cy sezon. Nasza dru┬┐yna uplasowa┬│a si├¬ na ostatnim miejscu, niekt├│rzy zrezygnowali z gry, ale wi├¬kszo┬Â├Ž pozosta┬│a ambitnie trenuj┬▒c przed kolejnym sezonem gdzie zdobyli mistrzostwo klasy "C" i awans do klasy "B".
Grali┬Âmy w niej do 1991, nast├¬pnie przez sezon w kl. C, w latach 1992-2000 byli┬Âmy w kl. B. W latach 2000-2003 wyst├¬powali┬Âmy w kl. A, potem sezon w kl. B i kl. C. Obecnie seniorzy wyst├¬puj┬▒ w kl. B podokr├¬gu pn w O┬Âwi├¬cimiu. Prowadzimy te┬┐ dru┬┐yny junior├│w i trampkarzy oraz ┬┐ak├│w. W┬│a┬Ânie z dru┬┐yn┬▒ ┬┐ak├│w za┬│o┬┐on┬▒ w 2000 r. i przez kilka lat spo┬│ecznie trenowan┬▒ przez Bogus┬│awa Bartul├¬ wi┬▒┬┐┬▒ si├¬ liczne sukcesy naszej m┬│odzie┬┐y w ostatnich latach. Ch┬│opcy ci w 2003 i 2005 r. wygrali lig├¬ ┬»ak├│w Doliny Karpia a w latach 2002 i 2004 zako├▒czyli ja na II miejscu. W latach 2004 i 2005 wygrali turnieje powiatowe Zrzeszenia LZS w tej kategorii wiekowej a w 2004 r. zaj├¬li IV miejsce w turnieju wojew├│dzkim. Du┬┐y sukces odnie┬Âli r├│wnie┬┐ juniorzy prowadzeni przez Kazimierza Jurkiewicza, kt├│rzy w 2004 r. wygrali turniej powiatowy Zrzeszenia LZS a w rok wcze┬Âniej byli w nim drudzy. W sezonie 2005/06 mogli wyst├¬powa├Ž w lidze okr├¬gowej junior├│w jednak przegrali mecz bara┬┐owy. Niestety niewielu po wej┬Âciu w wiek doros┬│y kontynuuje gr├¬ w seniorach, st┬▒d niezadowalaj┬▒ce wyniki tego zespo┬│u. U m┬│odzie┬┐y brak zapa┬│u swoich r├│wie┬Ânik├│w z lat 80tych i poczucia patriotyzmu lokalnego do reprezentowania w┬│asnej miejscowo┬Âci a przecie┬┐ warunki do uprawiania sportu maja niepor├│wnywalnie lepsze. Aby gra├Ž w naszej dru┬┐ynie trzeba by├Ž pasjonatem sportu, kt├│ry potrafi pogodzi├Ž obowi┬▒zki jak nauk├¬ czy prac├¬ z treningami i meczami. Tacy ludzie wiedz┬▒, ┬┐e bez treningu nie ma wyniku i nie zaskakuj┬▒ koleg├│w, trenera czy dzia┬│aczy nieusprawiedliwiona nieobecno┬Âci┬▒ na zawodach czy "gwiazdorskimi" manierami - rozumiej┬▒, ┬┐e reprezentuj┬▒ nie tylko siebie ale i swoj┬▒ rodzinn┬▒ miejscowo┬Â├Ž. W ci┬▒gu 20 lat przez nasz klub przewin├¬┬│o si├¬ ponad 200 zawodnik├│w ( patrz kompletna lista) a z obecnie graj┬▒cych najd┬│u┬┐szy sta┬┐ w Podolszu maj┬▒ ( od 1989 r.) Marek Ciemiera i S┬│awomir Polanek.
Z historii nale┬┐y r├│wnie┬┐ wspomnie├Ž starania o barakow├│z, kt├│ry zosta┬│ podarowany w 1987 r. przez Krakowskie Zak┬│ady Eksploatacji Kruszywa, z przeznaczeniem na szatnie dla zawodnik├│w. P├│┬╝niej zosta┬│ postawiony drugi na potrzeby s├¬dzi├│w. W 1993 r.├│wczesny zarz┬▒d klubu podj┬▒┬│ budow├¬ budynku socjalnego. Obiekt zosta┬│ wykonany czynem spo┬│ecznym przez dzia┬│aczy, sympatyk├│w i zawodnik├│w przy du┬┐ej pomocy w┬│adz gminnych.
W 1996 r. zgodnie z wprowadzonymi ustawami o kulturze fizycznej i stowarzyszeniach na bazie LZS za┬│o┬┐yli┬Âmy LKS "SKAWA".
Klubu naszego nie by┬│oby gdyby nie liczne grono dzia┬│aczy (patrz lista). W latach 1986-91 prezesowa┬│ Mariusz Makuch, w latach 1991-2005 Roman Kurzak a obecnie Bogus┬│aw Bartula.

Do najbardziej zas┬│u┬┐onych dzia┬│aczy nale┬┐┬▒:

 • Wilczek Jerzy
 • Polanek Tadeusz I
 • Polanek Tadeusz II
 • Czeka├▒ski Andrzej
 • Piasecki Jan
 • Dziwak W┬│adys┬│aw
 • Lofek Franciszek
 • Nykiel Piotr
 • K├¬dzierski Lech
 • Drzy┬┐d┬┐yk Kazimierz
ale dziêkujemy równie¿ innym, którzy przez krótsze okresy czasu dzia³ali w naszym klubie. Wykonywali i wykonuj± bezinteresownie ogromna prace na
Oprócz pi³ki no¿nej nasz klub zajmowa³ siê wieloma innymi dyscyplinami. Cz³onkowie LZS Podolsze brali udzia³ w turniejach pi³ki siatkowej, turniejach tenisa sto³owego, biegach prze³ajowych, turniejach szachowych, spartakiadach oraz organizowali szereg zabaw dla mieszkañców Podolsza (jak np. zabawy sylwestrowe).
W dn. 20 07 2003 r. z inicjatywy Bogus³awa Bartuli na naszym boisku odby³ siê mecz charytatywny na rzecz chorego Daniela Janika z Zatora, w którym z reprezentacj± gminy Zator zmierzyli siê "Ligowcy" w sk³adzie których wyst±pili m.in.:
 • b. reprezentant Polski Mieczys┬│aw Szewczyk
 • reprezentant Polski Maciej Iwa├▒ski
 • I ligowiec Dariusz Kapci├▒ski
 • reprezentant Polski w pi┬│ce halowej Zbigniew Pawela
 • kapitan reprezentacji Polski w hokeju na lodzie i olimpijczyk Waldemar Klisiak
W dn. 12.09.2004 na naszym boisku odby┬│y si├¬ do┬┐ynki powiatowe. Odwiedzi┬│o nas w├│wczas prawe 2 tys. ludzi w tym pos┬│owie na Sejm Halina Talaga, Stanis┬│aw Rydzo├▒ i Zbigniew Lisak. Staro┬Âcin┬▒ do┬┐ynek by┬│a ┬┐ona naszego dzia┬│acza Stanis┬│awa Brandys a g┬│├│wn┬▒ organizatorsk┬▒ so┬│tys wsi Franciszka Jarosz. Konferansjerem by┬│ nasz wolontariusz Jerzy Jarski. Imprez├¬ przygotowywa┬│a du┬┐a grupa mieszka├▒c├│w wsi w tym nasi dzia┬│acze i zawodnicy oraz grupa wolontariuszek, kt├│re pomagaj┬▒ przy ka┬┐dej imprezie LKS.
Nasz obiekt le┬┐y w dolinie rzeki Skawy i w dn. 08 07 1997 oraz w dn. 25.07.2001 r. katastrofalne powodzie zala┬│y budynek i boisko, woda si├¬ga┬│a do wysoko┬Âci 175 cm nad muraw┬▒. Staraniem dzia┬│aczy i zawodnik├│w oraz z pomoc┬▒ w┬│adz przywr├│cono go do poprzedniego stanu a zniszczony sprz├¬t wymieniono m.in. za ┬Ârodki przekazane przez UEFA dla PZPN. Mo┬┐na zobaczy├Ž zdj├¬cia obrazuj┬▒ce ┬┐ywio┬│.

(Tre┬Â├Ž z opowiadania p. Romana Kurzaka i z "Kroniki LZS Podolsze")

Copyright © by Podolsze.pl 2002 - 2017
Wszelkie prawa zastrze┐one