FERIE ZIMOWE
W tym tygodniu rozpocz√™¬≥y si√™ ferie zimowe w naszym regionie. Poka¬ľna grupa uczni√≥w naszej miejscowo¬∂ci upaja si√™ dniami wolnymi od codziennych zaj√™√¶ lekcyjnych. Nawet zimowa pogoda postara¬≥a si√™ o to, by wypoczynek uczni√≥w nie przes¬≥ania¬≥a szara rzeczywisto¬∂√¶ i zima sypn√™¬≥a ¬∂niegiem, zrobi¬≥o sie bia¬≥o. Obiecuj¬Īcy ma by√¶ nadchodz¬Īcy weekend. Ze ¬∂niegiem i bez t√™giego mrozu. Mo¬Ņe warto pomy¬∂le√¶ o ciep¬≥ym ubraniu oraz mocnych sankach i spr√≥bowa√¶ swoich si¬≥ w kuligowym szale√Īstwie po okolicach? Ale to dopiero w pi¬Ītek lub sobot√™, a wcze¬∂niej wypada¬≥o by nabra√¶ si¬≥. Jutro T¬£USTY CZWARTEK i P¬°CZKI, P¬°CZKI. Ile mo¬Ņna ich zje¬∂√¶? My¬∂l√™ ¬Ņe duuu¬Ņo. A ile mo¬Ņna zje¬∂√¶ bez oblizania ust (swoich oczywi¬∂cie)? Z do¬∂wiadczenia mog√™ powiedzie√¶ ¬Ņe ani jednego. Spr√≥bujcie sami. W nadchodz¬Īcy weekend ko√Īczy nam si√™ karnawa¬≥. Potem to ju¬Ņ tylko Wielki Post, Wielkanoc i ... ¬¶wi√™ta Bo¬Ņego Narodzenia etc. Dlatego ostatnie dni karnawa¬≥u nale¬Ņy wykorzysta√¶ na zabawach lub prywatkach. Ale gdzie tu si√™ mo¬Ņna zabawi√¶? Macie jakie¬∂ info? Pozdrawiam i ¬Ņycz√™ udanych ferii zimowych.
dodano: 15/02/2012 19:34:14   autor: kajag

Podolsze.pl nie odpowiada za tre∂ś komentarzy umieszczanych przez internautůw.

autor:
A robaczek nie przyjecha³ a tak super by³o :-)
dodano: 18/02/2012 20:31:19

autor:
ufff, ju¬Ņ po kuligu. W ¬∂niegu, b¬≥ocie, po trawie i kamieniach, w wodzie i po asfalcie, ale dali¬∂my rade. Z u¬∂miechem na twarzy dotarli¬∂my do mety. Kto nie by¬≥ niech ¬Ņa¬≥uje. Nast√™pny kulig ju¬Ņ za rok, a zdj√™cia z tegorocznej imprezy postaramy si√™ wrzuci√¶ na stronk√™. Pozdrawiamy.
dodano: 18/02/2012 18:29:12

autor:
I jeden kulig, dla m¬≥odszych, mamy ju¬Ņ za sob¬Ī. O 14:00 drugi dla doros¬≥ych. Wprawdzie warunki nie s¬Ī najlepsze, ale przecie¬Ņ liczy sie frajda. Pozdrowienia i do zobaczenia o 14:00
dodano: 18/02/2012 12:28:34

autor:
A w¬≥a¬∂nie, kie¬≥baski na tradycyjne ognisko, ka¬Ņdy bierze ze sob¬Ī. Do kie¬≥basek te¬Ņ ( mam na my¬∂li pajdk√™ chleba ).
dodano: 17/02/2012 15:51:19

autor:
robaczek
He,he hehehhe, jakich wzglêdów wiekowych???? No tego to chyba za wiele. Przesadzili¶cie chyba, za karê kie³basek nie zjecie robaczki
dodano: 17/02/2012 14:19:29

autor:
Pad³a propozycja godziny. Maluchy - oko³o 13,00 Dzieci starsze ( do 65 lat ) oko³o 14.00 Chêtni - info u JABOLA lub KIKa
dodano: 17/02/2012 09:37:31

autor:
konduktor
W¬≥a¬∂nie siedz¬Īc z kierownikiem kuligowej imprezy, rozmy¬∂lamy o sobocie, oraz dok¬≥adnej godzinie kuligu. Na razie jest tylko dwoje sanek. Wiadomo i¬Ņ ilo¬∂√¶ miejsc w zaprz√™gu renifer√≥w jest ograniczona i podyktowana ostro¬∂ci¬Ī zakr√™t√≥w na drodze po kt√≥rej biegnie bia¬≥y szlak. Robaczek oczywi¬∂cie jest na jednych z sanek ( ze wzgl√™d√≥w wiekowych, przydzielone mu s¬Ī pierwsze - bezpieczne sanki ).
dodano: 17/02/2012 09:07:43

autor:
Mo¬Ņe ju¬Ņ jutro, albo w sobot√™. tylko o kt√≥rej godzinie ?
dodano: 16/02/2012 18:13:58

autor:
dobre pytanie
dodano: 16/02/2012 17:07:27

autor:
Prezesie kiedy odpalamy maszynê do kuligu?
dodano: 16/02/2012 08:12:49

pierwszapoprzednia [0] [1] [2]


autor:
komentarz:
Copyright © by Podolsze.pl 2002 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeŅone